02 04 05 07 08 09 10

Fundació Pere Relats

Sovint es parla de les residències d’avis com un lloc on ningú vol anar-hi a parar, portar un familiar a una llar de la tercera edat s’acostuma a entendre com “abandonar” aquella persona perquè fa nosa.

Però crec que estaria bé donar una altra visió. Si bé és cert que potser algunes famílies ho fan pel motiu abans esmentat, vull deixar clar l’esforç d’un equip de professionals que intenten donar a aquestes persones que hi resideixen un final de vida digne.

N’estic segur que pels avis, aquesta casa i les persones amb les qui conviuen esdevenen una nova família, amb tots els valors que això comporta, des de les celebracions, la companyia i l’afecte d’una estimació sincera.